İl MüdürümüzAhmet DEMİRBAĞ
Malatya Ticaret İl Müdürü

 

Doğum yeri ve Tarihi: Elazığ - 1962
Medeni hali: Evli, üç çocuk babası
Adres:Ticaret İl Müdürlüğü –Malatya  
 
ÖĞENİM DURUMU
1991   Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans (Kimya Yük. Müh.)
1982   Fırat Üniversitesi Müh.Fak. Kimya Müh.Bölümü
 
ÇALIŞMA HAYATI
2014-           Malatya Ticaret İl Müdürü
2012-2014   Elazığ Ticaret İl Müdürü.v 
2012-           Mühendis. Bilim,Sanayi ve Teknoloji il Müdürlüğü- Elazığ
2005-2012    Araştırmacı. Bilim,Sanayi ve Teknoloji il Müdürlüğü- Elazığ
2005-2003    Genel Müdür Yardımcısı. Eti Krom A.Ş. Genel Müdürlüğü -Elazığ
2003-2000    Nakliye ve Stok Kontrol Birim Müdürü. Eti Krom A.Ş.Genel Müdürlüğü Elazığ
2000-1998    Ferrokrom Üretim Birim Müdürü. Eti Krom A.Ş. Genel Müdürlüğü- Elazığ
1998-1995    Ferrokrom Üretim Baş Mühendisi. Eti Krom A.Ş. Genel Müdürlüğü Elazığ
1995-1987    Lab.Baş müh,Şef Müh. ve Kimya Müh. Eti Krom A.Ş. Genel Müdürlüğü Elazığ
1987-1986    Üretim Mühendisi. Etibank Genel Müdürlüğü Kırka Boraks İşletmeleri
                      Mües. Müdürlüğü Bor Türevleri Baş Mühendisliği. Kırka-Eskişehir
 
KATILDIĞIM EĞİTİM PROĞRAMLARI
2002-  X-Ray Floresans Spektrometre Cihazı kullanım kursu. Rigaku -Japonya
1999-  Kromit Konsantratörü ,Kromit tozu peletleme-sinterleme,CO gazının geri kazanımı ve kullanımı,Ferrokrom fırın işletim sistemleri hakkında teorik ve pratik eğitim.
Outokumpu -Finlandiya
1994- Yurt dışı bilim dergisinde yayımlanan”Leacing Kinetics of Malachite”konulu makale
(Yüksek   Lisans çalışması) Tübitak tarafından ödüllendirildi.
1995- İSO Kalite Güvence Sistemleri eğitimi.TSE - Ankara
1991- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Okulu eğitimi.Kimya Mühendisleri Odası ,İTÜ-İstanbul
1990- X-Ray Floresans Spektrometre Cihazı kullanım kursu .Siemens-Almanya
1990- Radyasyondan Korunma Kursu.TAEK-Ankara
 
Yabancı Dil: İngilizce
 
Windows Office programlarını kullanmaktayım.