Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Kooperatiflerin kuruluş ve işleyişine ilişkin iş ve işlemleri gerçekleştirme yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirerek kooperatiflerin yönetiminde profesyonel anlayışın yerleştirilmesini amaçlayan bu programdan, kooperatif ortakları ile kooperatiflerde yönetici, denetçi veya personel olarak çalışmış ya da çalışmak isteyen ve en az ilkokul seviyesinde eğitimini tamamlamış olan vatandaşların katılımı ile Aralık 2016 - Nisan 2017 tarihlerinde İl Müdürlüğümüz öncülüğünde KOOP-GEP eğitimi düzenlenmiştir. Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılara Kooperatifçilik sertifikası verilecektir.