Kamu Üniversite ve Sanayi İş Birliği

            21 Temmuz 2017 tarihinde Kamu Üniversite ve Sanayi İş Birliği (KÜSİ) çerçevesinde 1. OSB'de faaliyet gösteren Fidan Orman Ürünleri firmasına ve İpek Tekstil firmasına ziyaretlerde bulunuldu. Ziyaret kapsamında KOSGEP ve FKA uzmanları, KÜSİ temsilcileri; İl Müdürümüz Ahmet DEMİRBAĞ, Yrd. Doç. Dr. A. Fatih KOCAMAZ, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdür V. Ahmet ÖZERHAN ve Mühendis Ümit AYDOĞAN ile birlikte firmalara verimli bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda firmaların sektöre yönelik kalifiye personel ihtiyaçlarının ön plana çıktığı görülmektedir. Özellikle mobilya sektörü için kalifiye iş gücü ihtiyacı olduğu görülmüştür. Fidan Orman Ürünlerinin tasarım, İpek Tekstil Firmasının da Ar-Ge çalışmalarının da firmalarına faydalı işler çıkarılabileceği üzerinde duruldu.
          Ziyaret sonunda firmaların iş prosesleri yerinde görülmek üzere fabrika gezisi yapıldı.