Yöresel Ürünler

Bilindiği üzere, 14/01/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 20/01/2015 tarihinde,  Kanunun uygulamasına yönelik hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik 06/08/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Yönetmeliğin bir amacı da, yöresel ürünlerin üretici veya tedarikçilerine büyük ve zincir mağazalarda satışına kolaylık temin ederek, bu ürünlerin korunması ve desteklenmesine yardımcı olmaktır.
Yöresel ürünler yönetmelikte, “.......ilde üretilmesi kaydıyla, coğrafi işaretli olarak tescil edilen veya coğrafi işaretli olarak tescil edilmemiş olsa bile o yerin il müdürlüğünce belirlenen hızlı tüketim malı niteliğindeki ürünler”;  hızlı tüketim malı, “Gıda, içecek, temizlik ve kişisel bakım ürünleri” olarak tanımlanmıştır.
Bu amaçla Bakanlığımızca, ilimize özgü yöresel ürünlerin üretici ve tedarikçilerinin, ilimiz ticaret ve sanayi odası, esnaf ve sanatkârlar odaları birliği, ziraat odaları ve en fazla üyeye sahip tüketici örgütünün önerileri alınarak belirlenmesi istenmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; coğrafi işarete sahip olan, Malatya Kayısısı, Yeşilyurt Dalbastı Kirazı, Arapgir Köhnü Üzümü ile Hekimhan Cevizi, dut pekmezi ve dut pestili, Malatya Köy Peyniri ve Banazı Siyah Kuru Üzümü ilimizin yöresel ürünleri olarak belirlenmiştir.
Bu yöresel ürünlerin üreticileri ve tedarikçileri ekli listelerde gösterilmiştir.

Kamuoyuna ve ilgililere saygıyla duyurulur.

Malatya Yaş Kayısı Üreticileri

 Kükürtlü ve Gün Kurusu Kayısı İşletmeleri

Yeşilyurt Dalbastı Kirazı Üreticileri

Kuru Meyve, Ceviz, Pestil Tedarikçileri

Hekimhan İlçesi Ceviz Üreticileri

Arapgir İlçesi Üzüm Üreticileri

Malatya Peyniri Üretici ve Tedarikçileri

Pekmez ve Pestil Üreticileri