Tüketici Derneklerine Duyuru

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği çerçevesinde İlimizde oluşturulan İl Tüketici Hakem Heyetinde tüketici örgütünü temsilen görev yapan asil üyenin, 14.07.2017 tarihli ve 30124 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 692 Sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin ekinde yer alan “1 Sayılı Liste (İhraç Edilen Personel Listesi)”de yer alması nedeniyle görevi sona ermiştir.
 
Yedek üyenin ise aynı zamanda Yeşilyurt İlçe Tüketici Hakem Heyetinde asil olarak görev yaptığı tespit edildiğinden Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 8.Maddesinin 6. Fıkrası gereğince İl Tüketici Hakem Heyetinde görev yapma imkânı bulunmamaktadır.
 
 Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin “Tüketici Örgütleri Temsilcisinin Tespiti” başlıklı 10. Maddesinin 3. fıkrasında “Bir il veya ilçede faaliyet gösteren tüketici örgütlerinin sayısı dörtten az ise tamamının, dört ve dörtten fazla ise en az salt çoğunluğunun kararı ile kendi aralarından seçecekleri temsilci, o il ya da ilçenin tüketici hakem heyeti üyesi olarak, seçim sonuçlarını kanıtlayan belgelerle birlikte illerde il müdürlüğüne, ilçelerde kaymakamlığa bildirilir.” hükmü yer almaktadır.
 
Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 8. Maddesinin 4.fıkrası gereğince önümüzdeki üç yıl İl Tüketici Hakem Heyeti’nde görev yapacak Tüketici örgütü temsilcilerinin tespit edilmesi aşamasında Malatya büyükşehir sınırları içerisinde tüketici sorunları ile ilgili faaliyet gösteren derneklerin kendi aralarında belirleyeceği bir asil ve bir yedek üyeyi en az üç derneğin ortak imzası bulunan bir belge ile Müdürlüğümüze bildirmesi gerekmektedir.
 
Ortak imzalı bir belge ile bildirim yapılmaması durumunda, önümüzdeki üç yıl süresince Malatya İl Tüketici Hakem Heyetinde temsil edilecek Tüketici Örgütü, Müdürlüğümüz tarafından Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 10. Maddesinin 5. fıkrasında sırasıyla yer alan (a), (b) ve (c) bendlerinde belirlenen kriterler dahilinde belirleneceğinden, 15.08.2017 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze bilgi verilmesi gerekmektedir. 
 
                                                                                              Malatya Ticaret İl Müdürlüğü