Tüketi Sorunları Hakem Heyetlerinin Parasal Sınırlarına İlişkin Duyuru

 
          28.05.2014 Tarihi itibari ile yürürlüğe giren 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68. Maddesi gereğince;

- 2.000 TL’ye kadar olan uyuşmazlıklar için İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine,

            - Büyükşehirlerde 2.000 TL ile 3.000 TL arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetine başvuru yapmak zorunludur.

           - 3.000 TL’nin üzerindeki uyuşmazlıklar için doğrudan Tüketici Mahkemesine başvuru yapılacaktır.