MALATYA TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

Temizlik Hizmet Alım İhalesi

Is_Ortakligi_Beyannamesi

     Belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirilecek Temizlik Hizmet alım ihalesine katılmak için ihale dokümanına uygun olarak hazırlayacağınız teklifinizi en geç 15/11/2017 tarihi, saat 14:30’a kadar ihale dokümanında belirtilen adrese ulaştırmanız gerekmektedir.
     İhalede, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
     Bu mektubun bildirim tarihi tarafınıza tebliğ edildiği tarih sayılacaktır. 
   
     İhale dokümanının görülebileceği yer: Malatya Ticaret İl Müdürlüğü, malatya.gtb.gov.tr
     İhale dokümanının satın alınabileceği yer:  Malatya Ticaret İl Müdürlüğü (Posta yoluyla satış yapılmayacaktır.)
     İhale dokümanı satış bedeli: 30 TL (Malatya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacaktır.)
 

İhale dökümanları:
Teknik şartnameyi indirmek için tıklayınız.
İdari şartnameyi indirmek için tıklayınız.
Sözleşme tasarısını indirmek için tıklayınız.
Alt Yuklenici Is Bitirme Belgesi indirmek için tıklayınız.
Birim Fiyat Teklif Cetveli indirmek için tıklayınız.
Birim Fiyat Teklif Mektubu indirmek için tıklayınız.
Gecici Teminat Mektubu indirmek için tıklayınız.
Is Deneyimini Gosteren Ortaga Ortaklik Durum Belgesi indirmek için tıklayınız.
Is Ortakligi Beyannamesi indirmek için tıklayınız.
Kesin Teminat Mektubu indirmek için tıklayınız.
Yuklenici Is Bitirme Belgesi indirmek için tıklayınız.