09/03/2015 tarihinde yapılacak olan Temizlik Hizmet Alım İhalesine İlişkin Belgeler

09/03/2015 tarihinde İl Müdürlüğümüz Tüketici Sorunları Hakem Heyeti salonunda Temizlik hizmet alım ihalesi yapılacaktır. Söz konusu ihale dökümanlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. İhaleye katılacak isteklilerin ihale dosya bedelini (20 TL) Malatya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırarak ihale dosyasını İl Müdürlüğümüzden temin etmeleri gerekmektedir.

İdari Şartname
Teknik Şartname
Sözleşme Tasarısı
Birim Fiyat Teklif Cetveli